Trấn Thành cắt đoạn trong liveshow Nhật Cường 2014

Trấn Thành cắt đoạn trong liveshow Nhật Cường 2014

Source: YouTube
Duration: 00:14:55
Uploader: Hoài Thương
View: 1,528,230

Description:

Up coi cho vui đứa nào comment nói năng tục tĩu tôi xóa hết bình luận. Vì vậy cho nên đừng bình luận mất công kkkkkk☺

Supported many sites to download video or file link


And more sites