[Toán 10] - Phương trình đường tròn và tiếp tuyến của đường tròn (ôn tập HK II - bài 6 +7)

[Toán 10] - Phương trình đường tròn và tiếp tuyến của đường tròn (ôn tập HK II - bài 6 +7)

Source: YouTube
Duration: 00:36:03
Uploader: doboco
View: 8,487
Like: 52

Description:

Thầy Nguyễn Văn Tây

website: http://nguyenvantay.com/

fanpage: https://www.facebook.com/nguyenvantayschool

Tags:

đường tròn, tiếp tuyến

Download video, photo & file links for: [Toán 10] - Phương trình đường tròn và tiếp tuyến của ... https://www.youtube.com/watch?v=f6ap2bm4ZBQ call_made

Bình luận

Supported many sites to download video or file link


And more sites