[Toán 10] - Phương trình đường tròn và tiếp tuyến của đường tròn (ôn tập HK II - bài 6 +7)

[Toán 10] - Phương trình đường tròn và tiếp tuyến của đường tròn (ôn tập HK II - bài 6 +7)

Source: YouTube
Duration: 00:01:40
Uploader: nguyenvantay
View: 7,956
Like: 53

Description:

Thầy Nguyễn Văn Tây

website: http://nguyenvantay.com/

fanpage: https://www.facebook.com/nguyenvantayschool

Tags:

đường tròn, tiếp tuyến

Supported many sites to download video or file link


And more sites