Scaborough fair - Sarah Brightman [Vietsub]

Scaborough fair - Sarah Brightman [Vietsub]

Source: YouTube
Duration: 00:03:33
Uploader: Sayuri Vũ
View: 5,334
Like: 36

Description:

KHÔNG RE-UPLOAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Lời hát bị thiếu 1 khổ nên khi dịch hơi buồn cười :"(

Tags:

scarborough, fair, arc

Supported many sites to download video or file link


And more sites