Ông Đoàn Ngọc Hải đã đập đến “Khách sạn 5 sao New World” đầu tiên của TPHCM

Ông Đoàn Ngọc Hải đã đập đến “Khách sạn 5 sao New World” đầu tiên của TPHCM

Source: YouTube
Duration: 00:01:36
Uploader: Tin Nóng 2017
View: 408,268
Like: 443

Supported many sites to download video or file link


And more sites