Nếu người ta nói em xấu, hãy cảm ơn họ

Nếu người ta nói em xấu, hãy cảm ơn họ

Source: YouTube
Duration: 00:02:02
Uploader: Blogtamsu Video
View: 530
Like: 5

Description:

Nếu sinh ra con không được xinh đẹp thì đó là lỗi của mẹ nhưng nếu con bị người đời nói này nói nọ, rằng con sống không đàng hoàng, tốt đẹp thì đó là lỗi của con.

Bình luận

Supported many sites to download video or file link


And more sites