Hương Tóc Mạ Non - Lưu Ánh Loan Official

Hương Tóc Mạ Non - Lưu Ánh Loan Official

Source: YouTube
Duration: 00:04:51
Uploader: Lưu Ánh Loan
View: 3,539

Description:

Hương Tóc Mạ Non

Sáng tác : Thanh Sơn

Hoà âm : Long MU

Studio : Trần Xuân

Video by : Camera Kim Minh

Vũ đoàn : Vầng Trăng ( Huỳnh Đoàn Huy)

Phát hành bởi Trung Tâm Việt Show Entertaiment

Supported many sites to download video or file link


And more sites