Cho người vào cuộc chiến - Hồng Trúc Tác giả: Phan Trần P/s: Những hình ảnh...

Cho người vào cuộc chiến - Hồng Trúc Tác giả: Phan Trần P/s: Những hình ảnh...

Source: Facebook
Uploader: Yêu Nhạc Vàng

Description:

Cho người vào cuộc chiến - Hồng Trúc

Tác giả: Phan Trần

P/s: Những hình ảnh Sài Gòn xưa được lồng vào Video làm cho tác phẩm thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn.

Gửi bạn Phạm Trường

Supported many sites to download video or file link


And more sites