Cháu bé người dân tộc đèo em bằng xe máy trên đoạn đường rừng núi rất nguy hiểm

Cháu bé người dân tộc đèo em bằng xe máy trên đoạn đường rừng núi rất nguy hiểm

Source: YouTube
Duration: 00:01:10
Uploader: Khánh Ngô
View: 1,420

Description:

Các cháu đi xe máy biển số Hà Giang trên đoạn đường rừng núi...

Rất giỏi nhưng quá nguy hiểm và vi phạm luật .

Tags:

nguy hiểm, giao thông, an toàn giao thông, hà giang, dân tộc, vùng cao, vùng sâu, vùng xa

Supported many sites to download video or file link


And more sites